DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Kompleksowa pomoc osobom poszkodowanym w wyniku działania bądź zaniechania podmiotów trzecich.

Świadomość praw przysługujących osobom poszkodowanym w wyniku działania bądź zaniechania podmiotów trzecich jest warunkiem koniecznym dla skutecznego dochodzenia wynagrodzenia wyrządzonej szkody tak na osobie jak i w sferze majątkowej.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Sprawy, w jakich możemy ci pomóc

Skontaktuj się z nami!