Blog

Trofea myśliwskie i ich sprzedaż – czy faktycznie praktyka kół łowiecki jest optymalna pod względem korzyści podatkowych?

Regulacje prawne dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy przez polskich pracodawców   Zgodnie z ogólnodostępnymi danymi, w związku z toczącymi się walkami zbrojnymi na terytorium Ukrainy, na terytorium naszego kraju przybyło ponad 2 miliony obywateli ukraińskich. W związku z tym polski ustawodawca podjął inicjatywę mającą na celu uregulowanie statusu prawnego osób uciekających przed wojną. Ustawa o pomocy

Read More

Trofea myśliwskie i ich sprzedaż – czy faktycznie praktyka kół łowiecki jest optymalna pod względem korzyści podatkowych?

Interpretacja prawa podatkowego nastręcza zazwyczaj wiele problemów. Hipoteza zawarta w jednostce redakcyjnej konkretnej normy prawnej zawiera przeważnie pojęcia ogólne i niedookreślone. Rodzi to w konsekwencji wiele obaw u podatników, co skutkuje zazwyczaj niezwykle zachowawczym postępowaniem. Podatnicy nie są bowiem w stanie dokonać właściwej subsumpcji zaistniałego w ich zindywidualizowanym stanie faktycznym problemu z odpowiednią normą prawną.

Read More

Brak dzierżawcy obwodu a skuteczność dochodzenia wynagrodzenia za szkody łowieckie.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zaprezentowała ostatnimi czasy stanowisko, zgodnie z którym w przypadku braku dzierżawcy obwodu łowieckiego Rolnicy nie będą mogli ubiegać się o  odszkodowanie za szkody wyrządzone w ich majątku przez zwierzynę. Teza ta – na całe szczęście – nie znajduje potwierdzenia zarówno w obowiązujących przepisach prawa mających niewątpliwie zastosowanie w tej materii, jak

Read More

Hejt w Social Mediach a Prawo Karne.

Media społecznościowe z jednej strony otworzyły nam możliwości wielowymiarowej komunikacji, z drugiej zaś stały się furtką i swego rodzaju wybiegiem dla nieetycznych praktyk związanych z wszelkimi przejawami mowy nienawiści – potocznie określanej jako hejting. Gdzie leży krucha granica pomiędzy krytyką a hejtem? Czy anonimowy oby napewno oznacza bezkarny? Wg analizy danych z monitoringu zjawisko hejtu

Read More